Služby

Knihovna Vám poskytuje veřejné knihovnické a informační služby jako je výpůjční služby, meziknihovní výpůjční služby a informační služby.

 

Jak se přihlásit do knihovny?
Stačí přijít a seznámit se s knihovním řádem. Dostanete k vyplnění přihlášku do knihovny a uhradíte roční poplatek. Tím jste se stal(a) čtenářem knihovny.


Jak se přihlásí mladší čtenáři?
Mladším dětem vysvětlíme jak se chovat ke knihám. Že se do knih nevpisuje a neničí se obal ani samotná kniha. Přihlášku do knihovny za děti vyplňují rodiče, aby byli seznámeni s tím, že jejich dítě projevilo zájem se stát čtenářem. Většinou poprve do knihovny přicházejí s rodiči. Poplatky pro malé čtenáře jsou nízké.