Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva, jejichž počet se na každé volební období stanoví v souladu se Zákonem 128/2000 Sb. Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení. Kromě toho může být počet členů zastupitelstva uveřejněn způsobem v místě obvyklým. Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním období.

V obci Záměl má zastupitelstvo 7 členů.

 

 

 

 

Starosta: Josef Novotný
místostarosta: Milena Kaplanová

 

FINANČNÍ VÝBOR
předseda:   Ing. Miroslav Rozkot Csc. (zastupitel)
členové:   Jiří Sršeň (zastupitelka),  Ladislav Kapucián (zastupitel)
   
KONTROLNÍ VÝBOR
předseda:  Ing. Martin Šklíba (zastupitel)
členové: Ing. Milena Jindrásková (zastupitelka), Josef Hlaváček
   
SOCIÁLNÍ VÝBOR
předseda: Milena Kaplanová (místostarostka)
členové: DiS. Kateřina Kuličková , Ladislav Kapucián (zastupitel)
   
INVERTURNÍ KOMISE
předseda: Milena Kaplanová (místostarostka)
členové:  Štěpánka Slezáková,  Jana Červinková

 

Kontakty na zastupitele

Josef Novotný

 

+420 494 546 811

724 183 256

 

Starosta obce

 

Milena Kaplanová

 

+420 494 546 211

 

Místostarosta obce

 

Ing. Rozkot Miroslav CSc.

 

+420 494 546 211

 

Finanční výbor

 

Ing. Martin Šklíba

 

+420 494 546 211

 

Kontrolní výbor

 

Milena Kaplanová

+420 494 546 211

Sociální výbor

 

Organizační struktura

Josef Novotný

 

+420 494 546 811

 

Starosta obce

 

Milena Kaplanová

 

+420 494 546 211

 

Místostarostka obce

 

Štěpánka Slezáková

 

+420 494 546 211

 

Účetní obce

 

Pavlína Pleslová

 

+420 494 546 211

 

Úřednice, knihovnice,

pečovatelská služba

 

Jana Trejtnarová

 

+420 494 546 211

 

Úřednice, poplatky

 

Josef Tichý, Radek Plíhal

+420 494 546 211

Technik, veřejná zeleň