Sociální služby

Sociální služby - Osoby, na které se mají zájemci o službu obracet:

 

Ředitel/ka - 494 532 959, 776 122 425
Zástupce ředitele - 494 532 523, 608 768 911
Pečovatelky DS - 494 532 523, 603 741 003

 

 

Pečovatelská služba

 

Služby, které poskytujeme:

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
Pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při podávání jídla a pití, přesun na lůžko nebo vozík, atd.

 

Pomoc při osobní hygieně
Pomoc při osobní hygieně ve středisku osobní hygieny nebo v domácnostech klienta.

 

Poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
Dovoz a donáška obědů do domácností nebo podávání jídla v jídelnách penzionů.

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
Zajištění běžného či velkého úklidu domácnosti, zajištění nákupů a pochůzek, praní a žehlení osobního či ložního prádla, atd.

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Doprovod dětí např. do školy, k lékaři a zpět. Doprovod dospělých např. k lékaři, na úřady, do denního stacionáře a zpět, atd.

 

Kde a kdy služby poskytujeme:

 

v bytech s pečovatelskou službou

 

v bytech klientů na území města Rychnov n. Kn. a přilehlých obcích

 

provozní doba je denně od 7.00 – 20.00 v pracovní dny, 7.00 – 19.00 o sobotách, nedělích a svátcích

 

Komu služby poskytujeme:

 

osobám, které postupně ztrácejí schopnost pečovat o svoji domácnost a o vlastní osobu

 

osobám, které pobírají starobní či invalidní důchod

 

osobám v dlouhodobé pracovní neschopnosti, která vede k invaliditě

 

Denní stacionář – Domovinka

 

V Domovince se postaráme komplexně o Vašeho rodinného příslušníka tím, že

 

Zajistíme dopravu do Domovinky i zpět

 

Zajistíme celodenní stravu a pitný režim

 

Zajistíme potřebný odpočinek

 

Zajistíme zvýšenou péči a celodenní dohled

 

Vše přizpůsobíme jeho individuálním potřebám

 

Služby, které poskytujeme:

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při podávání jídla, přesun na vozík či lůžko, atd.

 

Pomoc při osobní hygieně.

 

Výchovně, vzdělávací a aktivizační činnosti. Cvičení, čtení, povídání, atd.

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Procházky a doprovody.

 

Sociálně terapeutická činnost. Hry, cvičení paměti, aktivní vzpomínání.

 

Pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí.

 

Kde je služba poskytována:

 

v domě s pečovatelskou službou v Rychnově n. Kn, Penzion Aněžka, Na Drahách 831

 

Kdy je služba poskytována:

 

v pracovní dny 6.00 -18.00 hodin

 

Komu je služba poskytována:

 

osobám, které ztrácejí schopnost být ve svém domácím prostředí bez druhé osoby a potřebují pravidelnou péči

 

osobám, které pobírají starobní či invalidní důchod

 

osobám s chronickým duševním onemocněním (demencí).

 

 

Domácí zdravotní péče

 

Komu poskytujeme služby:

 

nemocným občanům všech věkových skupin, kteří potřebují krátkodobou či dlouhodobou zdravotní péči v jejich domácím prostředí

 

Které služby poskytujeme:

 

1) domácí zdravotní ošetřovatelská péče:

 

aplikace injekcí, podávání léků, infuzní terapie atd.

 

péče o diabetiky, sledování, aplikace inzulínu

 

lokální ošetření – převazy bércových vředů, ošetřování ran po operacích, úrazech aj.

 

péče o pokožku, prevence a léčba dekubitů

 

odběr biologického materiálu – krve, moči, atd.

 

ošetřování permanentních katetrů, cévkování, výplachy

 

ošetření stomií a drénů

 

příprava na vyšetření – klyzma aj.

 

kontrola fyziologických funkcí – měření krevního tlaku, glykémie

 

2) Specializovaná péče:

 

péče o onkologické klienty

 

péče o klienty s chronickou duševní chorobou

 

paliativní péče – léčba bolesti

 

3) Rehabilitační péče:

 

po úrazech, operacích, mozkových příhodách, atd.

 

nácvik chůze, cvičení, dechová gymnastika

 

vysvětlení a nácvik rehabilitačních úkonů

 

nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy

 

Půjčování kompenzačních pomůcek:

 

chodítek

 

invalidních mechanických vozíků

 

polohovacích mechanických lůžek s hrazdou a s antidekubitní matrací

 

nočních stolků s výklopnou deskou

 

WC křesel

 

Zajistíme:

 

koupání nepohyblivých klientů ve středisku osobní hygieny

 

svážení klientů schodolezem v domech, kde není výtah

 

Cena:

 

Dle aktuálního ceníku společnosti – schválen správní radou

 

 

Klub seniorů

 

Komu je naše činnost určena:

 

senioři z města Rychnova nad Kněžnou a přilehlých obcí

 

Co nabízíme:

 

společenské a kulturní vyžití v Klubu seniorů (přednášky, posezení, atd.)

 

procházky po okolí  výlety

 

Podmínky:

 

členové musí být starobními nebo invalidními důchodci

 

členové platí členské příspěvky

 

Kde a kdy se naše činnost koná:

 

Klubovna - Palackého 694, Rychnov n. Kn. (budova Všeobecné zdravotní pojišťovny)

 

Po, Út 13.00 - 16.00 hodin
ST, Čt příležitostně, dle potřeby