Základní škola

Rozvrh přestávek:

8:40 – 8:50
9:35 – 9:50
10:35 – 10:45
11:30 – 11:40


Telefon ZŠ: 777 437 860

 

Výuka probíhá v 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu „Tvořivá škola".

 

Organizace školy - dvoutřídka s pěti postupnými ročníky

  • třídní učitel 1. a 2. ročníku - Mgr. Lukáš Dušánek
  • třídní učitelka 3., 4. a 5. ročníku - Mgr. Lucie Kovandová
  • asistentka pedagoga - Ludmila Žabková

Cizí jazyk ( anglický ) se vyučuje podle osnov od 3. ročníku.

Tělesná výchova je vyučována v prostorné sportovní hale nebo na víceúčelovém hřišti u školy.

Při výuce využíváme moderní formy a metody práce ( skupinové vyučování na jednotlivých pracovištích, samostatné vyhledávání informací, výukové programy na počítačích – umístěné v obou učebnách, projektové vyučování, kooperativní učení, činnostní učení).

 

Školní řád základní školy ke stažení:

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/1057/Skolni_rad_2020/2021.pdf

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/532/Dodatek_ke_Skolnimu_radu_c._1.pdf

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/533/Dodatek_ke_Skolnimu_radu_c._1.pdf