Dopravní omezení I/14 Potštejn - Záměl 25.11. -15.12.2015

25.11.2015

Stanovena úprava provozu na pozemní komunikaci I/14 Potštejn - Záměl od 25.11.2015 - 15.12.2015 - proběhne oprava živičného krytu. Bližší informace na úřední desce