OP VVV - Šablony pro MŠ a ZŠ I

Dobrá příležitost
01.09.2017

Základní škola a Mateřská škola, Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou                                                                                                               

Registrační číslo projektu:                                          CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005659                                                                                                                   

Název projektu: Dobrá příležitost                                                                                                                                       

Projekt je finančně podpořen z výzvy OP VVV "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I".