Projekty za období 2010 - 2020

Projekty za období 2010-2020 

 

 • 2010 - Na provoz plovoucího transportéru PTS 10
 • 2010 - Údržba veřejných prostranství v Záměli

 • 2010 - ošetření památné lípy v p.p.č. 317/1 v k.ú. Záměl
 • 2010 - Sjezd rodáků v obci Záměl
 • 2010 - Údržba veřejných prostranství v Záměli – návrat k tradici, estetika, ekologie a pracovní příležit
 • 2011 - Územní plán Záměl
 • 2011 - Oprava střechy budovy čp. 126 (ZŠ a tělocvična)
 • 2011 -  Dovybavení obouživelného transportéru PTS 10 kalovým čerpadlem a elektrocentralou
 • 2012 - Oprava garáže pro hasičskou techniku
 • 2012 - Záměl – chodník podél silnice III/3167 v km 8,90-9,020
 • 2012 - Zateplení školy
 • 2012 - Nákup baterií pro obojživelný transportér PTS 10
 • 2012 - Vesnice roku 2012
 • 2012 - Oprava místní komunikace
 • 2012 - Zkvalitnění systému nakládání s odpady v obci Záměl (zkvalitnění systému nakládání s odpady ve sběrném dvoře  Záměl + zavedení sběru biologivky rozložitelných komunálních odpadů odpady na území obce Záměl, kompostárna Záměl)
 • 2013 - Kamerový systém sběrného dvora v obci Záměl
 • 2013 - Pořízení lesnické techniky pro Obec Záměl registrační číslo: 12/017/1121/a/452/004334 (Traktor KIOTI EX50HST výrobní č.: MH2000069 + Čelní nakladač KL150 výr č. 120522044 + Paletizační vidle FEM 2 výrobní číslo 296/13)
 • 2013 - Pořízení lesnické techniky pro Obec Záměl“ a  „Nákup techniky pro manipulaci s odpady ve sběrném dvoře s kompostárnou v Obci Záměl
 • 2013 - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek SDH obcí
 • 2013 - příspěvek na nákup techniky pro údržbu zeleně v obci  křovinořez benzinový motorový (vyžínač) včetně nástavců
 • 2013 - Čistička u školy v obci Záměl
 • 2014 - Vesnice roku 2014
 • 2014 - Místo dětských snů
 • 2014 - Výměna kotle ve školní kotelně
 • 2014 - Veřejné osvětlení části obce Záměl nová zástavba
 • 2014 - Oprava střechy budovy ve sběrném dvoře v obci Záměl
 • 2014 - Intenzifikace ČOV Záměl“ číslo projektu ESO0400
 • 2014 - Tělocvična u školy v obci Záměl
 • 2014 - Zařízení na úpravu a shromažďování odpadů ve sběrném dvoře pro obec Záměl
 • 2014 - Výměna oken č.p. 126, škola v obci Záměl – výměna výplní oken a dveří
 • 2014 - Svážíme bioodpad z obce Záměl
 • 2014 - Zateplení obecního úřadu a knihovny v obci Záměl
 • 2015 - Dětské hřiště u MŠ a ZŠ Záměl
 • 2015 - Vodovodní přípojka (u mlýna a mostu)
 • 2015 - Čistička v obci Záměl číslo projektu ESO6162
 • 2015 - administrativní budova čp. 227
 • 2015 - JPO - hasiči odbornost
 • 2016 - manipulační technika (Zakoupení paletovacího vozíku a rudlu)
 • 2016 - Rekonstrukce silnic Proruby, Potštejn, Záměl
 • 2016 - Samochodný žací stroj se sběrem KIOTI WD 1260
 • 2016 - Nákup zametacího stroje pro úklid komunikací v obci Záměl se sběrem
 • 2016 - Nákup křovinořezu vč. travní vyžínací hlavy a dvoutaktního motoru k sekačce Tera Vari
 • 2016 - oprava školky
 • 2017 - Intenzifikace ČOV – 90 EO – Za hospodou
 • 2017 - Konbtejnery pro bioodpad z obce Záměl
 • 2017 - Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Záměl
 • 2017 - Nákup vyžínacího ramena pro údržbu a obnovu lesních pozemků
 • 2017 - Oprava místní komunikace v centru obce Záměl
 • 2017 - Klubovna pro volnočasové aktivity – Záměl 117D81500_6745
 • 2018 -Multimediální učebna pro vyuku jazyků MŠ a ZŠ Záměl (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007312)
 • 2018 - Oprava MK č. 4c v obci Záměl
 • 2018 - Rekonstrukce čp. 227 zázemí pro hasiče
 • 2019 - Rozhlas - Protipovodňová opatření obce Záměl
 • 2019 - Rekonstrukce školního hřiště u tělocvičny
 • 2019 - Oprava komunikace 7c v obci Záměl
 • 2019 - Alej a sad v obci Záměl
 • 2019 - Pořízení zametacího kartáče VARI
 • 2019 - NNákup stroje pro boj s kůrovcovou kalamitou v lesích v Záměli NEW HOLLAND 5.26 (Manipulátor)
 • 2020 - Zkvalitnění výuky Základní školy v obci Záměl – vytvoření odborné učebny praktické gramotnosti a stavební úpravy bezbariérovosti
 • 2020 - Ovocná alej v obci Záměl
 • 2020 - Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2020