Poplatky za odpady, psa a nájem pozemků

25.11.2015

Poplatky uhraďte na obci v Záměli v pondělí a ve středu 8.00 - 12.00 a od 13.00 - 17.00 hod.

Poplatek za TDO(odpad) s trvalým pobytem v Záměli 500 Kč rok/osoba, rekreační objekt 500 Kč rok/osoba. Poplatek za PSA za prvního psa 100 Kč rok/pes. Za druhého psa 150 Kč rok/pes. Nájemné vypočítané podle m2 dle smlouvy.