Ekola provede svoz komunálního odpadu z popelnic

05.01.2016

První svoz komunálního odpadu z popelnic proběhne v pátek 8.1.2016, první kalendářní týden. (Některé kalendáře jsou chybně vytištěny a uvádějí chybně že se jedná o druhý týden) Popelnice mějte vystaveny od 5:00 do 24:00 hod.