VÝVOZ KONTEJNÉRU NA BIOODPAD PONDĚLÍ V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH

17.04.2015

Sváží se v dopoledních hodinách prosím připravte si nádoby k silnici.

Terním svozů bioodpadu je v letním období od 1. 4. do 30. 11. aktuálního roku

V roce 2015 každý sudý týden pondělí:
číslo týdne: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Období zimní od 30. 11. do 1. 4. aktuálního roku se z domovních kontejnerů odpady nevyvážejí, ale lze je uložit ve sběrném dvoře.