Zápis do Mateřské školy Záměl

20.04.2016

Ve středu dne 18.5.2016 v době od 14:30 hod do 17:00 hod. se koná v budově školy v přízemí zápis dětí do Mateřské školy Záměl.

U zápisu je třeba předložit k nahlédnutí rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte a vyplněnou žádost o přijetí s potvrzením od lékaře.

Do MŠ budou přijímány děti podle stanovených kritérií (trvalé bydliště Záměl a věk dítěte, pak přespolní - kritéria budou k nahlédnutí při zápisu).