Zápis do Mateřské školy Záměl

18.06.2015

ve středu dne 27. 5. 2015 v dpbě od 14:30 do 17:00 hod. se koná v budově školy v přízemí zápis dětí do Mateřské školy Záměl. U zápisu je třeba předložit k nahlédnutí rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte. Do MŠ budou přijímány děti podle stanovených kriterií (trvalé bydliště Záměl a věk dítěte, pak přespolní - kritéria budou k nahlédnutí při zápisu).