Dobrá příležitost 2

12.09.2019


Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014622

 

Název projektu: Dobrá příležitost 2

 

Realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31.8. 2021

 

 

Projekt je finančně podpořen z výzvy OP VVV Šablony II

 

 

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/637/Dobra_prilezitost_2.pdf