Účelová neinvestiční dotace MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek SDH obcí

19.08.2015