Obecně závazné směrnice - platné

Přehled právních předpisů Obce Záměl


Číslo Název Ke stažení Účinnost
2/2018

Směrnice o cestovních náhradách 1/2011 dodatek č.7

351.27 kB 01.01.2018
1/2018

Směrnice k pracovnímu úrazu

370.11 kB 01.01.2018
3/2018

Směrnice k náhradě mzdy v prvních dvou týdnech trvání prac. neschopnosti

1.03 MB 01.01.2018
3/2017

Směrnice k výpočtu průměrného výdělku a stanovení pravděpodobného průměrného výdělku

694.83 kB 01.01.2017
3/2016

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

457.75 kB 18.10.2016
1/2016

Směrnice o systému účetnictví

493.28 kB 01.01.2016
2/2016

Směrnice o finanční kontrole

672.84 kB 01.01.2016
4/2016

Směrnice o mzdách a odměnách

83.16 kB 01.01.2016
2/2013

Směrnice o schvalování účetních závěrek účetní jednotky

532.45 kB 18.02.2012
2/2012

Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji

674.28 kB 01.01.2012
1/2012

Směrnice o provádění inventarizace

1.45 MB 01.01.2012
2/2011

Zajištění závodní preventivní péče

1001.9 kB 01.06.2011
1/2011

Směrnice o cestovních náhradách dodatek č.1, č.2č.3

1.29 MB 01.01.2011
10/2010

Směrnice podrozvaha

1.74 MB 01.01.2010
9/2010

Směrnice o evidenci majetku

1014.16 kB 01.01.2010
7/2010

Směrnice harmonogram ucetní závěrky

2.79 MB 01.01.2010
5/2010

Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů

1.55 MB 01.01.2010
4/2010

Směrnice o běhu účetních dokladů

4.62 MB 01.01.2010
3/2010

Směrnice o vedení pokladny

698.73 kB 01.01.2010
7/2009

Směrnice o poskytování informaci

1.02 MB 09.02.2009
6/2009

Směrnice kontrolní řád

4.99 MB 09.02.2009
5/2009

Směrnice o poskytování daru

504.83 kB 09.02.2009
4/2009

Směrnice pronájem a prodej pozemku

1.7 MB 09.02.2009
3/2009

Směrnice sestavení rozpočtu

977.4 kB 09.02.2009

Obecně závazné směrnice - neplatné


Číslo Název Ke stažení Účinnost
1/2011

Směrnice o cestovních náhradách dodatek č.6

dodatek č.6 do 1.1.2018

320.98 kB 01.01.2017
2/2017

Směrnice o náhradě mzdy v neschopnosti do 31.12.2017 nahrazuje 3/2018 od 1.1.2018

1.03 MB 01.01.2017
5/2016

Směrnice o náhradě mzdy v neschopnosti do 1.1.2017

392.09 kB 01.01.2016
6/2016

Směrnice k výpočtu průměrného výdělku a stanovení pravděpodobného průměrného výdělku do 1.1.2017

279.65 kB 01.01.2016
7/2016

Směrnice k pracovnímu úrazu do 1.1.2018

172.29 kB 01.01.2016
1/2011

Směrnice o cestovních náhradách dodatek č.5 nahrazuje dodatek č.6 od 1.1.2017

317.21 kB 01.01.2016
1/2011

Směrnice o cestovních náhradách dodatek č.4 nahrazuje dodatek č.5 od 1.1.2016

317.41 kB 01.01.2015
1/2014

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu do 17.10.2016 nahrazuje 3/2016 od 18.10.2016

349.76 kB 18.03.2014
3/2011

Směrnice k náhradě mzdy v prvních 21 dnech trvání prac. neschopnosti do 31.12.2015 nahrazuje 5/2016 od 1.1.2016

731.63 kB 01.01.2011
13/2010

Směrnice k prac. úrazu do 31.12.2015 nahrazuje 7/2016 od 1.1.2016

237.86 kB 01.01.2010
12/2010

Směrnice k náhradě mzdy v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti do31.12.2010 nahrazuje 3/2011 od 1.1.2011

711.19 kB 01.01.2010
11/2010

Směrnice k pracovnímu úrazu do 31.12.2015 nahrazuje 7/2016 od 1.1.2016

238.23 kB 01.01.2010
8/2010

Směrniceo provádění inventarizace do 31.12.2009 nahrazuje 1/2012 od 1.1.2012

517.86 kB 01.01.2010
6/2010

Směrnice o finanční kontrole ucinnost do 31.12.2015

nahrazuje 2/2016 od 1.1.2016

763.18 kB 01.01.2010
2/2010

Směrnice o cestovních náhradách do 31.12.2010 nahrazuje 1/2011 od 1.1.2011

1.17 MB 01.01.2010
1/2010

Směrnice o systému účetnictví do 31.12.2015 nahrazuje 1/2016 od 1.1.2016

1.01 MB 01.01.2010
8/2009

Směrnice veřejné zakázky malého rozsahu do 17.3.2014 nahrazuje 1/2014 od 18.3.2014

3.46 MB 09.02.2009
2/2009

Směrnice inventarizace majetku a zásob do 31.12.2009 nahrazuje 9/2010 od 1.1.2010

2.7 MB 09.02.2009
1/2009

Směrnice finanční konrola do 31.12.2010 nahrazuje 6/2010 od 1.1.2010

3.96 MB 09.02.2009