Stočné odpadních vod

V souladu s ustanovením § 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebuje uzavřena smlouva s vlastníkem kanalizace a jeho odběratelem.

 

Podmínky ke smlouvě o odvádění odpadních vod.

 

Reklamační řád

 

Cena pro stočné od 1.1.2024 v Záměli

 

Obec Záměl je vlastníkem kanalizace vyhlašuje novou cenu za stočné:

 

STOČNÉ (V kČ/m3) ..................61 kč

 

Cena pro stočné je bez DPH. Cena je uvedenapodle uzavřených smluv. Podle vodoměru nebo stanovení spotřeby paušálem na počet obyvatel hlášených trvalým pobytem.